PC PROJEKT?
PC PROJEKT?
 • Na rynku od 1998 roku
 • Praktycznie 100% pozytywnych opinii
 • Najszybsza wysyłka
 • Rewelacyjne ceny

§1 Informacje ogólne

Właścicielem internetowego sklepu internetowego i stacjonarnego Pcprojekt.pl jest Firma CD Projekt Kraków Sp.Jawna T.Zabierowski, M.Słaboń z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 65 o numerze NIP: 676-20-66-408, Regon: 351499387. zwana w dalszej części regulaminu pcprojekt.pl .Natomiast pod pojęciem klienta rozumie się osobę prawną, fizyczną, lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, jednak posiadającą zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, oraz nabywania praw.

Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedającego i Kupującego.

Produkty znajdujące się w naszej ofercie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz legalnie wprowadzone na rynek polski.

Językiem obowiązującym dla tego regulaminu, informacji podanych w sklepie, procesu składania zamówienia, oraz zawierania umowy kupna-sprzedaży jest język polski

pcprojekt.pl jest stroną umowy kupna-sprzedaży zawieranej z Klientem i widnieje na dokumentach sprzedaży (fakturze VAT i paragonach) jako sprzedawca zamówionych przez Klienta produktów.

Zamówienia na towary oferowane w sklepie pcprojekt.pl przyjmowane są za pomocą formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane.

Wszystkie ceny towarów i usług znajdujące się w pcprojekt.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają należny im podatek VAT. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy danym produkcie w momencie złożenia zamówienia, o ile nie jest ona wynikiem oczywistej pomyłki obsługi sklepu. Cena uznana za wiążącą jest wtedy gdy towar jest na stanie sklepu. W momencie jego braku cena może ulec zmienie po dostawie.

Na produkty zakupione w pcprojekt.pl wystawiamy faktury VAT lub paragony, są one również gwarancją na zakupiony sprzęt. Firma nasza nie wymaga posiadania dokumentu - lecz do honorowania gwarancji wymagany jest czytelny numer seryjny urządzenia reklamowanego.

Zawarcie umowy kupna - sprzedaży następuje w momencie potwierdzenia przez sklep realizacji zamówienia, poprzez kontakt telefoniczny ,mailowy pracownika sklepu.

W uzasadnionych przypadkach pcprojekt.pl zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty.

Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Obowiązkiem klienta jest, aby przed odebraniem przesyłki sprawdził czy opakowanie, lub produkt nie uległy uszkodzeniu w transporcie.

Przy każdym produkcie jest informacja jaką posiada gwarancję.

Przy zakupię na firmę/działalność gospodarczą rękojmia jest wyłączona. Gwarancja po wymianie/naprawie jest wydłużona o czas pobytu w serwisie liczony do czasu poinformowania klienta o powrocie z serwisu.

Każdy towar można zwrócić do 14 dni po otrzymaniu przesyłki lub odebraniu z siedziby sklepu (dotyczy zamówień internetowych) - lecz towar ten nie może nosić śladów użytkowania oraz musi być kompletny. Kwota za towar zostaje zwrócona w całości wraz z najniższym dostępnym kosztem transportu w przypadku zakupu wysyłkowego. Z tej możliwości może skorzystać tylko osoba fizyczna. Koszt transportu do sklepu podczas zwrotu ponosi kupujący.

Koszt transportu zamówionego towaru uzależniony jest od wybranej formy dostawy i płatności. Paczkomat 9.90zł, kurier kosztuje 20zł (przedpłata) , kurier pobranie 25zł (klient płaci przy dostarczeniu przesyłki kurierowi).§2 Polityka prywatności - Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny RODOwypełniając wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88) chcemy poinformować, że realizacja umów sprzedaży, którą z Państwem zawrzemy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umów sprzedaży nie będzie możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:
  CD Projekt Kraków Sp.jawna T.Zabierowski , M.Słaboń
ul.Starowiślna 65
31-052 Kraków
kontakt e-mail: admin@pcprojekt.pl

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy sprzedaży. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. Jedynymi podmiotami, którym dane zostały przekazane w trakcie realizacji umowy były te, które współuczestniczyły w jej wykonywaniu. Podmiotami tymi były:

a) przewoźnicy realizujący na rzecz Państwa usługi transportowe – jeśli byliście/jesteście Państwo dla nas Odbiorcą;
b) biuro rachunkowe, które realizuje sprawozdawczość finansową

Podmioty powyższe uzyskały dostęp tylko do tych Państwa danych, których przetworzenie przez nie będzie konieczne w celu właściwego wykonania umowy sprzedaży. W każdej chwili  firma CD Projekt Kraków Sp.jawna T.Zabierowski , M.Słaboń gwarantuje każdej osobie, której dane przetwarzamy prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania. Osoba taka może też skorzystać z prawa sprzeciwu, prawa do  przeniesienia danych, które będą miały postać elektroniczną oraz prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu zbadania satysfakcji podczas procesu zamówienia jesteście Państwo poproszeni o potwierdzenie chęci ocenienia naszego sklepu podczas krótkiej ankiety wysłanej przez portal Ceneo.pl oraz Opineo.pl . Do tego celu jest wykorzystany tylko adres email i wysyłka maila jest jednorazowa. Zawsze można z tego zrezygnować podczas zamówienia ,a także później zgłosić chęć do usunięcia danych z baz wyżej wymienionych.

Z naszej strony może pojawić się email z prośbą o krótki kometarz opisujący zadowolenie z produktu. Bardzo nam zależy na Państwa opiniach bo chcemy naszą ofertę budowac tylko o pewne i niezawodne produkty.


§3 Składanie i potwierdzenie zamówienia

Aby złożyć zamówienie drogą internetową na stronie pcprojekt.pl, przy pierwszych zakupach konieczna jest rejestracja poprzez podanie w odpowiednim formularzu swojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Dane te konieczne są w celu zapewnienia przez pcprojekt.pl szybkiej, sprawnej i bezproblemowej realizacji zamówień Klienta, oraz kontaktu z nim w razie potrzeb określonych przez ten Regulamin. Wszystkie pozostałe pola na formularzu rejestracji są opcjonalne i mogą zostać uzupełnione/zmienione/skasowane w dowolnej chwili. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji aczkolwiek uniemożliwia wtedy śledzenie co się dzieje z zamówieniem.

Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia klienta jest prawidłowe złożenie zamówienia i wysłanie go do firmy pcprojekt.pl przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronie znajdującej się pod adresem pcprojekt.pl. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

Każde złożone zamówienie jest automatycznie potwierdzane przez sklep pcprojekt.pl e-mailem, a Klient informowany jest o każdej zmianie stanu realizacji zamówienia. Ze względu na to, iż system nie działa w czasie rzeczywistym może się zdarzyć że produkt widniejący jako dostępny został zamówiony przez innego klienta przed Państwem. W takiej sytuacji skonaktujemy się podając termin realizacji zamówienia.

Zamówienie, które nie zostało automatycznie potwierdzone poprzez e-mail przez pcprojekt.pl - nie zostało również, najprawdopodobniej z przyczyn technicznych, przyjęte przez sklep. Prosimy wówczas o kontakt z obsługą sklepu w celu ustalenia przyczyny.

Poprzez naciśnięcie przycisku -Potwierdzam-, w ostatnim kroku składania zamówienia, zawierają Państwo umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Firma pcprojekt.pl zastrzega sobie prawo do niewywiązania się z umowy kupna-sprzedaży z ważnych powodów finansowych i losowych.

Po złożeniu zamówienia, treść zawartej umowy kupna-sprzedaży jest przesyłana, utrwalana i zabezpieczana poprzez przesłanie jej klientowi na adres email podany przy rejestracji i pracownikowi Sklepu, oraz zapisana w bazie danych pcprojekt.pl hostowanej przez firmę Expro Sp Z.o.o.

Do momentu wysłania przesyłki Klient może zamówienie anulować je dzwoniąc pod numer sklepu: 12 421-26-17. Można również poinformować obsługę sklepu o chęci anulowania zamówienia odpisując na email potwierdzający złożenie zamówienia.

Zamówienia realizowane są maksymalnie do 2 dni roboczych (gdy towar jest na miejscu) ,ale zdecydowana większość zamówień jest realizowana do 24 godzin.

Standardowa oferta sklepu dostępna jest tylko na terenie Polski. Koszty wysyłki podane podczas składania zamówienia dotyczą paczek nadawanych wyłącznie do lokalizacji na terenie Polski.

Poprzez złożenie zamówienia w sklepie klient wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dane Klienta zostaną wprowadzone do bazy wyłącznie do celu realizacji zamówienia Firmy pcprojekt.pl i nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim, z wyłączeniem firm dostarczających zamówione przesyłki. Zgodnie z ustawą klient ma prawo wglądu i poprawiania swoich danych, może też zażądać zaprzestania ich przetwarzania.

Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Sklep nie odpowiada jednak za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.

Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.

Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

Firma pcprojekt.pl zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, oraz możliwość odwołania lub ograniczenia części oferty, czasu trwania promocji lub zmiany asortymentu bez podania przyczyny.

W uzasadnionych przypadkach pcprojekt.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Klienta zwracającego zamówienie bez podania przyczyny.

Wszelkie ewentualne niezgodności ilościowe uwzględnione zostaną jedynie, gdy fakt ten zostanie zgłoszony telefonicznie lub drogą elektroniczną w dniu odbioru przesyłki.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

CD Projekt Kraków Sp.Jawna Tomasz Zabierowski, Marcin Słaboń
31-052 Kraków ,ul.Starowiślna 65
Ewidencja działalości gospodarczej, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000150982

zwana dalej PC Projekt (nazwa handlowa)

Formy płatności:
podstawowe : wysyłka po wpłacie przelewem lub odbiór osobisty , szybkie płatności dotpay (dodatkowo 1%) , w niektórych przypadkach pobranie kurierskie , gotówka przy odbiorze osobistym.

Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie jak przelewu na rachunku bankowym sprzedawcy nie ma do 48h

Każdy Klient, dokonujący zakupu oferowanych produktów, akceptuje wystawianie i przesyłanie przez  Sprzedawcę dokumentów sprzedaży w formie elektronicznej zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.). 

Nie sprzedajemy towarów z naszej oferty hurtowo - każda ilość powyżej 5szt wymaga potwierdzenia przed zamówieniem


1. Opis procedury reklamacji

Duża ilość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów i tam klient powinien kierować reklamowany produkt. Jednak gdy w polu opisie na stronie/aukcji nie znajduje się informacja o serwisie producenta, to produkty przez klienta powinny być dostarczane na adres sklepu z opisem usterki,adresem zwrotnym (dotyczy wysyłek) oraz numerem telefonu. Naprawiony bądź wymieniony towar będzie odesłany na koszt PC Projekt.

Klient może dostarczyć osobiście lub wysyłkowo produkt do serwisu PC Projekt ul.Starowiślna 65, 31-052 Kraków . Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. PC Projekt odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o niezgodności towaru z umową zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą maila, w formie pisemnej na adres podany powyżej lub osobiście. Przesyłki wysyłane na koszt PC Projekt mogą być tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu i zamówieniu takiej usługi w naszej firmie. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że PC Projekt niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez PC Projekt albo PC Projekt nie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła w określonym poniżej czasie realizacji reklamacji. PC Projekt rozpoznaje reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni PC Projekt nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. Przy zgłoszeniu uznaje się za prawidłowe powiadomienie pocztą email lub telefoniczne. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi PC Projekt. W celu odesłania zakupionego produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu zadeklarowana wartość (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Naprawy gwarancyjne realizowane są w czasie od 14 do 28 dni roboczych. Czas realizacji gwarancji produktów ,które są nie produkowane i nie są w otwartej sprzedaży mogą ulec wydłużeniu. Urzadzenia takie jak smartfony , tablety , laptopy naprawiane są w serwisach zewnętrznych i czas realizacji reklamacji może ulec wydłużeniu i zbliżony jest bardziej do górnej granicy. Baterie w urządzeniach mobilnych posiadają standardowo 6 miesięcy gwarancji - gwarancja UE na ogniwa bateryjne.
Co ważne - uszkodzenia mechaniczne produktów zauważone przez serwis właściwy eliminują sprzęt z naprawy gwarancyjnej oraz zgłaszanej jako niezgodność towaru z umową.

Smartfony oraz tablety w serwisach zewnętrznych są podzas reklamacji poddawane dokładnym analizom i gdy zostaną znalezione uszkodzenia wyrządzone przez klienta np: uderzenia , wgniecenia , zalania itp mogą zostać odrzucone i nie będą uznane roszczenia gwarancyjne ,ani z tytułu niezgodności towaru z umową.

Smartfony/tablety oddane do serwisu nie mogą mieć aktywnych żadnych haseł , kont zabezpieczających czy wzorów zabezpieczających. Serwis danego producenta po sprawdzeniu i potwierdzeniu zabezpieczenia  może odesłać reklamowany sprzęt spowrotem bez żadnych akcji serwisowych.

2. Adres do reklamacji

Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Jednak gdy w polu opisie na stronie/aukcji nie znajduje się informacja o serwisie producenta, to produkty przez klienta powinny być dostarczane na adres sklepu z opisem usterki,adresem zwrotnym (dotyczy wysyłek) oraz numerem telefonu. Naprawiony bądź wymieniony towar będzie odesłany na koszt PC Projekt.

Klient może dostarczyć osobiście lub wysyłkowo produkt do serwisu PC Projekt ul.Starowiślna 65, 31-052 Kraków.

3. Prawo odstąpienia od umowy

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć PC Projekt stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@pcprojekt.pl lub listownie oraz można dostarczyć takie odstąpienie do przesyłki z towarem zwracanym.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej:

FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

PC Projekt

31-052 Kraków

ul.Starowiślna 65

Ja …………………………………………………….………………. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………….……….………………………………………………………………………………………, numer oferty …………………………………………………… , login Allegro ……………………… .

Data zawarcia umowy to ………………………………..…………… , data odbioru ……………… .

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Adres …..…………………….……..…………………………………….

Data………………………………………………………………………….

Przesyłkę należy nadać na adres:PC Projekt

ul.Starowiślna 65,

31-052 Kraków

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

4. Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli PC Projekt wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta;

2) w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi PC Projekt nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu
zindywidualizowanych potrzeb klienta;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi PC Projekt nie ma kontroli;

8) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą klienta, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad

Wszystkie produkty dostępne w PC Projekt są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PC Projekt w ramach www.pcprojekt.pl będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stały Polubowny Sąd Konsumencki przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej ul. Wiślna 3, 31-007 Kraków

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


 • Pewna dostawa

  Kurier: 20 zł, pobranie: 35 zł
  Paczkomaty: 11,90 zł
  Odbiór osobisty: Gratis

 • Bezpłatna pomoc

  Masz pytania?
  Napisz do nas
  help@pcprojekt.pl

 • Bezpieczne płatności

  Blisko 200 kanałów płatności,
  bezpieczeństwo, także z poziomu
  urządzeń mobilnych.

 • Newsletter

  Zapisz się teraz,
  żeby nie ominąć żadnych
  nowości i promocji.

Jasper Roberts - Blog